I dagens samfunn er adgangskontroll vår tids utfordring. Vi lever i et samfunn der verdier og informasjon krever tiltak som gjør at disse er beskyttet på en tilfredsstillende måte. Et låssystem kan løse flere av disse utfordringene, ved å sørge for at kun personer som skal ha tilgang, faktisk får det.

Tenk helhetlig når du skal investere i et nytt låssystem. Husk at du ikke bare skal beskytte verdier, men også informasjon. – spesielt sensitiv informasjon.

Det er også viktig at du har et låssystem som er patentert. Uten patenterte nøkler har du ikke lenger nøkkelkontroll. Har du et eldre låssystem, er det dessverre sannsynlig at du har et låssystem som ikke er beskyttet av patent. I tillegg til at eldre låssystemer ikke er beskyttet er det gjerne også flere nøkler på avveie. Eldre systemer bør derfor skiftes ut for å gjenopprette sikkerheten.